Kwaliteit is geen handeling, het is een gewoonte

vlag

Informatiemanagement

Het Information Management Frame (IMF)

Bij de bouw van een BI-oplossing of een andere gestructureerde database hebben we te maken met een aantal uitdagende vragen:

ō Hoe worden de kenniswerkers in uw bedrijf effectief betrokken bij het ontwerp van de database systemen die de informatie produceren?

ō Hoe maak je daarbij een correcte en ondubbelzinnig gedefinieerde informatie product specificatie?

ō Hoe onderhoud je deze informatie product specificatie effectief and efficiŽnt?

ō Hoe draagt een methodische aanpak bij aan het beantwoorden van deze vragen?

Het antwoord op de vierde vraag is simpel. Om een informatiesysteem te maken dat consistent informatie produceert van hoge kwaliteit moet onze aanpak een informatie product specificatie van hoge kwaliteit leveren, die efficiŽnt uitgerold en onderhouden kan worden. Daarbij moet de aanpak garanderen dat de twee hoofdoorzaken van falen, genoemd op onze homepage, volledig zijn uitgebannen.

Daartoe is onze Information Management Frame aanpak volledig communicatie-georiŽnteerd. We modelleren niet de werkelijkheid zelf maar de communicatie van de business experts over hun werkelijkheid, en dit in termen van juiste feitexpressies. Daarbij zorgen we ervoor dat we alle conceptuele aspecten van de communicatie modelleren, niets meer en niets minder. Dit maakt onze aanpak doelgericht. Verder zorgen we ervoor dat onze domeinexperts in staat zijn om volledig te valideren dat hun communicatie correct is gemodelleerd, zonder daarbij te refereren aan voor hen onbegrijpelijke IT-taal, plaatjes of technologische aspecten. Dit maakt onze aanpak doeltreffend. Tenslotte leggen we alle relevante metadata gegenereerd in dit proces vast in een enkele repository, van waaruit de metadata wordt gerepliceerd of getransformeerd naar elke gewenste plek via volledig geautomatiseerde algoritmes. Dit maakt onze aanpak doelmatig. Daarmee hebben we voldaan aan de drie 'D-criteria' voor het beoordelen van een methode in de Soft Systems Methodology van Peter Checkland.

Het Information Management Frame (IMF), weergegeven in de figuren onder Impressies rechtsboven, bestaat uit lagen en kolommen. In navolging van de 1975 ANSI standaard voor gegevensmodellen in data-intensieve domeinen zijn de lagen de 'Ontwerp laag' en de 'Implementatie laag'. De 'Ontwerp laag' bestaat uit twee niveaus. De bovenste is het Conceptuele niveau, dat zich richt op het domeingebied, de 'Universe of Discourse' van de bedrijfsexperts. Dit is het enige niveau waarop we onze informatieklanten tegemoet kunnen treden. Het tweede niveau is het Logische niveau, dat zich richt op gegevensstructuren: objecten, relaties en eigenschappen. Dit is het bovenste niveau van alle ER-tools. De 'Implementatie laag' bestaat ook uit twee niveaus. De eerste is het Fysieke niveau, dat zich richt op het fysieke platform dat gebruikt wordt om de gegevens op te slaan. Dit is het Relationele Model niveau, het onderste niveau van alle ER-tools. Het tweede niveau is het Technische niveau, dat zich richt op het praktisch gebruik van het gekozen fysieke platform.

Als kolommen in ons IMF hebben we diverse 'zuilen' van toepassing. De figuren rechtsboven tonen het Information Management Frame voor Business Intelligence projecten. De zuilen kunnen worden aangepast aan elke soort van project, maar de zuil 'Corporate Fact Base' moet altijd aanwezig zijn, omdat die gemeenschappelijk is voor alle applicaties die te maken hebben met de integratie van informatie over verschillende bedrijfsprocessen. Deze zuil is bedoeld voor een bedrijfsbreed gegevensmodel dat verstoken is van dubbelzinnigheden in de communicatie tussen de verschillende informatieprocessen. Een volledige uitleg van het IMF en het gebruik daarvan in projecten wordt gegeven in onze cursussen. Prominent in onze IMF aanpak is het gebruik van 'Fact Oriented Modeling'.

 

Links

Impressies:

Verwante sites: