De duurzame weg naar succes is: training, training, training

vlag

Cursussen

Onze dienstverlening omvat cursussen op het gebied van Business Intelligence, Informatiemanagement en Informatiekwaliteit. Er is een grote samenhang tussen de verschillende cursussen, gebaseerd op de aanpak van het Informatie Management Frame (IMF) en het tot stand brengen van de vereiste Informatiekwaliteit (IQ). Bij elke cursus bespreken wij desgewenst vooraf de doelstellingen met u. Vooral bij de cursus Advanced FOM is er enige vrijheid bij de keuze van de inhoud. Deze kan mede bepaald worden door specifieke onderwerpen waarbij u of uw medewerkers problemen ondervinden bij de opbouw van goede informatiemodellen. Ons cursuspakket omvat de volgende cursussen:

Hands-On FOM
Hoe garanderen we goede Informatie Product Specificaties gebaseerd op toegesneden informatiemodellen? Dit kan met 'Fact Oriented Modeling' (FOM) dankzij volledige validatie van de informatiemodellen door de betrokken bedrijfsexperts. FOM is wezenlijk hetzelfde als en een eenvoudiger naam voor FCO-IM ('Fully Communication Oriented Information Modeling'). In vier dagen worden de deelnemers ingewijd in deze krachtige - werkelijk begripsmatige - modelleringstechniek, waarbij een informatiemodel wordt gemaakt via een zorgvuldige verwoording van concrete voorbeelden in de taal van de eindklanten zelf. Een FOM informatiemodel is feitelijk een verzameling concrete feiten verwoord in de taal van bedrijfsexperts, waardoor rechtstreekse validatie door hen op ieder moment mogelijk is. Een op FOM gebaseerde aanpak is zowel waardevol bij klassieke OLTP databaseprojecten als in BI-projecten, waarin informatie vanuit vele verschillende bronnen en omgevingen op een juiste manier met elkaar in verband moet worden gebracht.
Deze cursus wordt in samenwerking met Rob Arntz gegeven. Door op de cursusnaam te klikken krijgt u informatie over de inhoud, programma, geplande uitvoeringen en kosten van deze cursus, en de mogelijkheid om u aan te melden.

Gemiddelde beoordeling:    Inhoud 8.6 / Docenten 9.1 ¿

Hands-On IMF
Wat is het Informatie Management Frame (IMF) en hoe gebruiken we het om een correcte Informatie Product Specificatie met de vereiste kwaliteit te produceren? Het Information Management Frame is een raamwerk waarop een goede werkwijze voor informatieanalyse, informatiemodellering, informatieleverantie en het daarbij horende metadata management kan worden geënt.
De cursus bestaat uit twee delen, die ook los van elkaar kunnen worden gevolgd en aangevraagd.
In het eerste deel leren de deelnemers hoe in drie fasen vanuit een doelgerichte informatieanalyse een effectieve Informatie Product Specificatie kan worden gemaakt. Deze bestaat uit een 'Corporate Feitenbank' van waaruit alle omgevingen voor de gewenste informatieleveranties kunnen worden opgebouwd en gevuld met goed gedefinieerde, algoritmische transformaties in een volledig geautomatiseerde productiestraat.
In het tweede deel leren de deelnemers, hoe de benodigde informatiemodellen voor alle gewenste informatie-omgevingen effectief en efficiënt kunnen worden onderhouden met maximaal geautomatiseerd metadata-management en prototyping.
Deze cursus wordt in samenwerking met Rob Arntz gegeven. Door op de cursusnaam te klikken krijgt u informatie over de inhoud, programma, geplande uitvoeringen en kosten van deze cursus, en de mogelijkheid om u aan te melden.

Gemiddelde beoordeling:    Inhoud 8.2 / Docenten 8.3 ¿

Advanced FOM
Hoe krijg ik een toegesneden Informatie Product Specificatie in praktijksituaties die heel complex zijn? De theorie en praktijk van FOM wordt behandeld in de cursus Hands-On FOM. In sommige informatieleverantie-projecten, waarin informatie vanuit vele verschillende bronnen en omgevingen op een juiste manier met elkaar in verband moet worden gebracht, kan een informatiemodelleur situaties tegenkomen waarin zich niet-alledaagse patronen manifesteren, die toch met FOM moeten worden opgelost. Gelukkig kan dit ook altijd. In drie dagen leren ervaren deelnemers hoe zulke complexe modelleringen tot een goed einde worden gebracht. Daarbij wordt de volledige theorie van FCO-IM uiteengezet en leren de deelnemers alle facetten van Fact Oriented Modeling tot in detail kennen.
Deze cursus wordt in samenwerking met Rob Arntz gegeven.

Gemiddelde beoordeling:    Inhoud 8.5 / Docenten 9.3 ¿

Dimensionaal Modelleren
In zijn boeken The Data Warehouse Lifecycle Toolkit en The Data Warehouse Toolkit heeft Ralph Kimball een methode uiteengezet voor het opstellen van stermodellen: modellen die geschikt zijn om BI-rapporten en BI-queries op te bouwen.
Bent u bekend met de basisprincipes van zijn Dimensionaal Modelleren en wilt u gepokt en gemazeld worden in de moderne toepassingen ervan? Dan bevelen wij de driedaagse cursus Dimensionaal Modelleren voor Datawarehouses van Harm vander Lek, de meest vooraanstaande expert op dit gebied, van harte bij u aan.¿

BI op maat
Gaat een diepgaande cursus over Dimensionaal Modelleren vooralsnog wat te ver voor u en wilt u met een aantal collega's worden bijgepraat over de belangrijkste aspecten van BI, wat de rol van Dimensionaal Modelleren daarbij precies is, welke processen in de BI 'Front room' en 'Back room' van een Data Warehouse daarvoor nodig zijn, en ja, zelfs wat de rol van Informatie Governance bij dit alles is? Dan kunt u ons vragen een introductiecursus op maat voor u te verzorgen. In maximaal vier dagen leren wij u naar behoefte en met toegespitste oefeningen alle ins en outs van Information Governance, BI, en Dimensionaal Modelleren kennen, en hoe alles wordt ingepast in het Information Management Frame.
Deze cursus wordt in samenwerking met Rob Arntz gegeven. Door op de cursusnaam te klikken krijgt u informatie over de inhoud, programma, geplande uitvoeringen en kosten van deze cursus, en de mogelijkheid om u aan te melden.

Gemiddelde beoordeling:    Inhoud 8.5 / Docenten 8.8 ¿

Hands-On IQ
Slechte kwaliteit van de informatie die u produceert en aflevert aan eindklanten kunnen verwoestende gevolgen hebben voor uw bedrijf, de maatschappij, en de wereld, en leiden tot onnodige rampen of demises. In een toegesneden cursus kunnen wij u inzicht geven in de fundamentele principes van Informatiekwaliteit en handvatten aanreiken om een goed verbetertraject voor informatiekwaliteit management op te starten en uit te voeren.
Deze cursus wordt in samenwerking met Rob Arntz gegeven. Door op de cursusnaam te klikken krijgt u informatie over de inhoud, programma, geplande uitvoeringen en kosten van deze cursus, en de mogelijkheid om u aan te melden.

Gemiddelde beoordeling:    Inhoud 8.2 / Docenten 9.1 ¿

Cursus op maat
Naast bovenstaande trainingen kunt u ook een cursus op maat bij ons aanvragen voor specifieke topics in Informatiemanagement, Informatiekwaliteit, Informatiemodellering en Informatie Governance. Wij bieden u graag een passende offerte hiervoor aan.¿

 

Links

Impressies:

Verwante sites: