Kwaliteit is geen handeling, het is een gewoonte

vlag

Informatiemanagement Governance

Data Governance en Informatiemanagement

In 2001 benadrukte Tom Peters, auteur van 'In Search of Excellence', het belang van data en informatie voor organisaties als volgt:
"Organizations that do not understand the overwhelming importance of managing data and information as tangible assets in the new economy will not survive."
En inderdaad, de hoeveelheid informatie die de mensheid produceert verdubbelt zich elk anderhalf jaar, en bereikt tegen het eind van dit decennium ruwweg 45 zettabytes (45 biljoen Gb). Nu is hierdoor nog niet meteen elk bedrijf veroordeeld tot Big Data. Maar het leidt wel degelijk tot grote verandering in het gebruik van informatie voor de bedrijfsontwikkeling.

Zo zien we dat bedrijven nieuwe gegevensbronnen aanboren, nieuwe manieren gebruiken om gegevens te analyseren, en de resultaten daarvan toepassen in de bedrijfsvoering, om zo nieuwe opbrengsten te genereren. De analysemethoden verschuiven daarbij van beschrijvend naar voorspellend en voorschrijvend, gedreven door de analyse van real-time gegevens. Organisaties gaan meer en meer over op zelfbediening business intelligence en analytics die executives en kenniswerkers gebruiksvriendelijke software tools bieden voor data discovery en tijdige besluitvorming.

Een bijeffect hiervan is helaas dat in IT de nadruk van de 'I' naar de 'T' verschuift. Dat is ongewenst, omdat de doelstelling in IT in de eerste plaats gericht hoort te zijn op de kwaliteit van de geproduceerde informatie en niet op de gebruikte technologie. Per slot van rekening zijn de totale kosten van de mismanagement van informatie, en de misverstanden en slechte resultaten die het gevolg daarvan zijn, buitengewoon hoog. Acties worden uitgevoerd die later fout blijken te zijn, redundante processen en informatie worden gecreŽerd, gebrek aan heldere informatie vertraagt besluitvormingsprocessen en ruÔneren de behendigheid bij fusies en reguleringsinitiatieven, zoals HIPAA, Sarbanes Oxley, Basel, BCBS 239, GDPR en Solvency. En de werkers die niet inzien wat er fout is met de gegevens zijn tot een last voor de enkelen die dat wel doen.

Alle reden om deze verkeerde tendens in IT een halt toe te roepen. Een goede mogelijkheid daartoe wordt geboden door het opzetten van een gedegen 'governance' van informatiemanagement, kort gezegd (en wezenlijk als 'pars pro toto') Data Governance. In de vernieuwde DMBOK, DAMA-DMBOK2 (DAMA International 2015), zien we enkele opmerkelijke verschuivingen. DMBOK2 sluit zich bijvoorbeeld aan bij andere BOK's door te spreken van 'Knowledge Areas' in plaats van 'Functional Areas'. In het blauwe wiel (zie figuur 1 rechtsboven), dat in zijn geheel refereert aan Informatiemanagement, is het wielsegment 'Data Integration & Interoperability' toegevoegd en is het oude wielsegment 'Data Development' herdoopt in 'Data Modeling & Design'. Dit benadrukt eens te meer het belang van informatiemodellering en data(base) ontwerp voor een doelgericht informatiemanagement. Maar wat nog meer opvalt, is dat dit laatste wielsegment de discussie over best practices en de koppeling van data governance aan informatiemodellering heeft aangedreven, met een aantal uitdagende discussiepunten als gevolg. Inderdaad ja! De essentie van 'Fact Oriented Modeling' wordt nu ook in de USA onderkend, zoals dat al geruime tijd het geval is in Nederland.

In de eerste figuur rechtsboven is de nieuwe, prominente rol van feit-georiŽnteerde modelleringsmethoden in de DMBOK2 helder weergegeven. En de essentie van onze dienstverlening is het optimaal gebruik van 'Fact Oriented Modeling' in informatiemanagement. Precies voor dat doel hebben Rob Arntz en ik het 'Information Management Frame' volledig uitgewerkt.

 

Links

Impressies:

Verwante sites: