Kwaliteit is geen handeling, het is een gewoonte

vlag

Publicaties

Over Feiten en Dingen / About Fact and Things

Peter Alons
Over Feiten en Dingen
Fact-Oriented Modeling moet een prominente rol spelen bij conceptueel modelleren. Elke correct gevulde database vertelt een verhaal aan zijn gebruikers uitgedrukt in feiten. Dit inzicht hoort de basis te zijn van elke Business Intelligence inspanning.
€22,96 Paperback
Peter Alons
About Facts and Things
Fact-Oriented Modeling must play a prominent role in conceptual modeling. Every correctly populated database tells a story to its users expressed in true facts. This insight should be the basis for every Business Intelligence effort.
€22,96 Paperback

Feiten en Verhalen / Facts and Stories

Peter Alons
Feiten en Verhalen
Een bundeling van columns verschenen van 2013 tot 2020 op de website www.palcon.nl.
€18,96 Paperback
Peter Alons
Facts and Stories
A compilation of columns published from 2013 to 2020 on the website www.palcon.eu.
€18,96 Paperback

Jethro Nederlands / Engels

Peter Alons
Jethro
Een verhaal over een jonge krijgsman dat zowel episch als ontroerend is met schokkende wendingen en verrassende ontknopingen. Het is een fantasy in de middeleeuwen over het verschil tussen boosaardig en goed leiderschap.
€25,95 Paperback
Peter Alons
Jethro
A tale about a young warrior that is both epic and moving with startling twists and surprising climaxes. It is a medieval fantasy about the difference between evil and good leadership.
€24,95 Paperback

Bieden volgens Biedermeier met Extensies

Peter Alons
Bieden volgens Biedermeier met Extensies
Dit bridgeboek beschrijft de theorie van natuurlijk bieden volgens Biedermeier aangevuld met uitbreidingen. Hetgeeft een volledig beeld van alle gangbare biedsituaties met zorgvuldige bronvermeldingen en is verrijkt met heel veel sprekende voorbeelden.
€49,95 Hardcover

Bieden volgens Biedermeier met Extensies in de Praktijk

Peter Alons
Bieden volgens Biedermeier met Extensies in de Praktijk
Dit boek is een vervolg op het boek "Bieden volgens Biedermeier met Extensies". Via tien biedwedstrijden van tien handen en veertien wedstrijdquizzes van twaalf handen kan de lezer zijn biedafspraken samen met zijn partner aan de harde praktijk toetsen.
€32,95 Hardcover

Bieden volgens Biedermeier met Extensies in de Praktijk 2

Peter Alons
Bieden volgens Biedermeier met Extensies in de Praktijk 2
Dit boek is een tweede vervolg op het boek "Bieden volgens Biedermeier met Extensies". Via tien biedwedstrijden van tien handen en tien wedstrijdquizzes van twaalf handen kan de lezer zijn biedafspraken verder smeden aan de toets van de harde praktijk.
€34,95 Hardcover

 

Links

Impressies:Verwante sites: