Kwaliteit is geen handeling, het is een gewoonte

vlag

.......... Feiten en

Feiten en Tradities

GustavMahler, 1860 -1911


     "Traditie is niet de aanbidding van as, maar het doorgeven van vuur."


             Gustav Mahler (1860 -1911)


Onlangs kregen wij op een voor hem zeer ongebruikelijk tijdstip bezoek van de Goedheiligman. Op onze verrast vragende blik begon Sint: "Ja, ja. Ik begrijp dat ik niet direct bij een IT-afdeling verwacht wordt. Er wordt daar nu eenmaal maar weinig cadeau gegeven. Maar het gaat nu om iets heel anders. Kijk, ik doe mijn werk natuurlijk al honderden jaren, en algemeen naar grote tevredenheid, meen ik. Maar de laatste jaren is de omvang van mijn werk toch wel enorm gegroeid, zowel in aantallen, en dus hoeveelheid werk, als in financiŽle zin. Door dit alles komt ook mijn financiŽle speelruimte - ik vind het zelf al zorgelijk dat ik dit woord in deze betekenis moet gebruiken - onder druk te staan. Ik heb weliswaar zelf zoals bekend geen winstoogmerk, maar moet wel degelijk denken aan het levensonderhoud van mijn trouwe Pieten, van wie het aantal langzamerhand tot een 9000 man is gegroeid."

Sint zuchtte eens diep, bood ons toen een chocolade sigaar aan en stak er peinzend ook zelf een op. "Nu heeft men mij verteld, dat ik er verstandig aan doe beter grip te krijgen op mijn bedrijfsvoering, en dat jullie mij daarbij kunnen helpen. Ik zou iets kunnen hebben aan, vergeef me als ik dat fout zeg, een intelligence-applicatie met de naam 'Sinterklaas Informatie Systeem'. Ik vroeg eerst nog of dat een manier was om er met een SISser vanaf te komen, maar het bleek serieus bedoeld. Dit systeem zou mij inzicht moeten geven in wat er in mijn operationele transactiesystemen omgaat met in het bijzonder een accent op de werkprestaties van mijn Pieten. Dat zoek ik dus nu."

Uiteraard gaf deze informatie ons alle reden om eens serieus na te denken over de problemen waarmee de Sint zich geconfronteerd zag. Na een korte gedachtewisseling met hem kwamen wij al vlot tot de volgende ingrediŽnten voor het beoogde SIS: onderzoek naar kosten tegen invalshoeken als Tijd, Cadeau, Cadeau categorie, Leeftijd ontvanger, Woonplaats, Type strooigoed, Strooiplaats, Piet, Soort Piet en Niveau Piet om maar eens een aantal te noemen. Als meetbare grootheden zagen we aantal cadeaus, kostprijs cadeau, omvang cadeau, volume strooigoed, gewicht strooigoed, kostprijs strooigoed per kilo en bestede tijd strooien.

"Het zou mooi zijn als ik mijn gegevens over de laatste honderd jaar zou kunnen analyseren", vervolgde de Sint. "Naast het afleveren van de gevraagde cadeaus zijn ook de prestaties van mijn Strooi-organisatie een belangrijke zaak. Mijn Strooi-agenten - in de volksmond beter bekend als Strooipieten - leveren zwaar werk en de prestaties per Piet kunnen nogal eens verschillen. Het is goed daar eens een betrouwbaar beeld van te krijgen. Veel hangt daarbij af van het soort Piet dat de strooiwerkzaamheden ter hand neemt en het ervaringsniveau van de Piet. Let wel, je kunt dat niet eenvoudig afmeten aan de leeftijd van de Piet. Ik heb menig oude Piet, die na een dag op de bebouwde kom eraf komt met het elan en vrolijkheid van een jonge hond, terwijl sommige van de jonge Pieten eraf komen strompelen als een oude man. Er is een standaard verschil in strooiprestaties tussen soort Pieten. Zo kan een beginnende Hoofdpiet gemakkelijk 20 kilo strooigoed per dag strooien, terwijl een senior Hoofdpiet wel 46 kilo kan halen. Bij de Inpakpieten is het andersom: hoe ervarener de Pieten des te minder hun strooiprestaties vanwege hun vele andere werkzaamheden."

"Wanneer wilt u welke informatie beschikbaar hebben, Sint?" vroegen wij. "Tja, daar vragen jullie iets, jongelui", antwoordde Sint. "Wat zal ik zeggen? Kijk, de informatie over de cadeauleveringen hoef ik natuurlijk niet elk moment van de dag beschikbaar te hebben. Ik zou vooral in de kritieke periode naar mijn verjaardag toe minstens eenmaal per week de courante stand van zaken willen raadplegen, maar misschien ook wel na ieder etmaal. Dat is dan in de vroege middag, als ik wat heb uitgerust van mijn nachtelijke zwerftocht over de daken. Vergelijkingen van de leveringen over dezelfde periode met andere jaren zijn zeker interessant. Zit ik op target? Stokt er ergens wat? Lijkt me ook interessant voor mijn Inkooppieten. We moeten dan wel snel antwoord krijgen op onze vragen, want we kunnen nooit lang op onze lauweren rusten, en de kwaliteit van de informatie moet hoog zijn, anders heb ik er niets aan!"

Sint strooide wat pepernoten op onze schoot en vervolgde: "Wat de strooi-informatie betreft, daar zou ik wel graag van uur tot uur inzicht in willen hebben tijdens het werk. Vreemd genoeg blijken we daar toch altijd het meest nadrukkelijk door onze kleine klantjes op beoordeeld te worden. Dus als dat niet goed loopt, kan ik net zo goed op het dak gaan zitten. En dat is nou juist niet de bedoeling, als jullie vatten wat ik bedoelÖ Enfin, doe mij maar eens een zinnig voorstel, dan praten we weer verder."

Tja, als IT-afdeling sta je dan toch wel even achter je oren te krabben. Wat voor informatie wordt feitelijk gezocht en hoe valt die te verkrijgen? Welke hoeveelheden informatie gaan hierin om? Welke brongegevens moeten geraadpleegd worden? Hoe vaak moet Sint vernieuwde dataverzamelingen hebben? Hoe kan Sint verzekerd worden van deugdelijke informatie met de gewenste kwaliteit?

Het moge duidelijk zijn dat het soort systeem waar Sint om vraagt hem veel informatie kan verschaffen. Een correcte interpretatie van deze informatie zal leiden tot kennis en goed gebruik maken van die kennis tot wijsheid.

Welk inzicht kunnen wij nu ontlenen aan de vragen van de Goedheiligman? Wel, ook zonder over de ware gegevens te beschikken is het niet zo moeilijk om een schatting te maken van de feitelijke waarde van Sints gehele portefeuille. Dat kan namelijk door vragen te beantwoorden als: hoeveel kinderen krijgen in Nederland jaarlijks cadeaus van de goede Sint, hoeveel cadeaus krijgen kinderen gemiddeld per jaar en wat is de gemiddelde prijs per cadeau? Hoeveel snoepgoed eten Nederlandse kinderen per jaar en wat is de gemiddelde prijs van snoepgoed per kilo? En hoeveel plezier geeft de Sinterklaastijd en aan wie? Het is voor iedereen goed om eens na te denken over de totale waarde van deze portefeuille, zowel in materiŽle als immateriŽle zin. En na een correcte schatting daarvan de ware feiten rond dit soort getallen mee te wegen bij het beoordelen van het belang van een traditie als het Sinterklaasfeest, vooral in deze tijd van sociale en economische terugval door de coronacrisis. Dan kan ook hierbij de verkregen informatie leiden tot inzicht en wijsheid.

- Peter Alons, September 2020

 

Links

Impressies:


Verwante sites: