Kwaliteit is geen handeling, het is een gewoonte

vlag

Publicaties

Over Feiten en Dingen

boek-coverSamen met Rob Arntz (i-refact) heb ik het Informatie Management Frame uitontwikkeld als raamwerk waarop een goede werkwijze voor informatie-analyse, datamodellering en informatiemanagement kan worden geënt. De gedachten waarop dit raamwerk stoelt zijn terug te voeren op twee quotes uit de literatuur. De eerste is van Ludwig Wittgenstein uit 1923, en de tweede van Gartner (2002). Ik geef beide hier vertaald in het Nederlands weer:

"De wereld is het totaal van alle feiten, niet van dingen. De wereld wordt door de feiten bepaald, en ook doordat het alle feiten zijn. Want het totaal der feiten bepaalt wat het geval is, en daarmee ook alles dat niet het geval is. De feiten in de logische ruimte zijn de wereld. De wereld valt uiteen in feiten."...... "Waarvan men niet spreken kan, daar hoort men in gepast zwijgen aan voorbij te gaan." (Ludwig Wittgenstein, 1923)

"Alle moderne vendor-producten ten spijt blijft het altijd noodzakelijk om een helder – door de eindgebruikers gevalideerd – model te maken van datgene wat de eindgebruikers in hun applicaties willen zien. Alleen vanuit een dergelijk perspectief kan worden gezocht naar een effectieve implementatie van alle daarvoor benodigde gegevenselementen in de uiteindelijk gekozen technische omgeving voor deze applicaties." (Gartner, 2002)

Deze quotes zijn ook de bron geweest voor een aantal artikelen van mijn hand, die eind 2010 in een essay zijn gebundeld en uitgegeven door Array Publications. In 2013 verscheen de Engelse vertaling van dit essay bij Brave New Books. Sinds december 2019 is een (verbeterde) tweede druk van zowel Over Feiten en Dingen (zie hiernaast en fig. 1 en 2 rechtboven) als About Facts and Things (fig. 3 en 4 rechtsboven) te koop via bol.com.
Naar Bol.com voor:   


Andere Publicaties

FV-boek-coverNa de publicatie van Over Feiten en Dingen stuitte ik op een andere zeer toepasselijke quote, die nog bondiger en preciezer weergeeft wat de drijfveer moet zijn voor elke vorm van onderzoek, of het nu gaat om medisch werk, politiewerk, informatie modellering, of enige vorm van vergelijkbaar onderzoek. Deze quote wordt wijdverbreid toegeschreven aan Thomas Fuller, M.D. (1654 – 1734), arts en schrijver van "Gnomologia: Adagies and Proverbs" (1732):

"Get the facts, or the facts will get you. And when you get them, get them right, or they will get you wrong."

Deze quote is dankbaar en met veel plezier ontvangen door de vele cursisten die onze cursussen over Fact Oriented Modeling hebben gevolgd. Hij voert mensen onverwijld in de richting van een gezonde manier van werken bij het vaststellen van welke informatie relevant en nodig is, en welke basale vormen die informatie heeft.
En omdat de praktijk van het dagelijks leven bijna bol staat van schendingen van deze uitspraak, kon het niet uitblijven dat Rob of ik steeds weer redenen genoeg vonden om er columns over te schrijven op onze website. Dit boek is een bundeling van een aantal van deze columns tot 2020. Het is u van harte aanbevolen.
Feiten en Verhalen en Facts and Stories zijn beide te koop bij bol.com.
Naar Bol.com voor:   

Jethro-boek-coverJethro woont op zichzelf in een rustig hoekje van Noord Pijnvoorder Vallen, een veilig en vriendelijk dorp aan de rand van Koning Cydons Rijk. Hij is een jonge krijgsman, grootgebracht door Burgemeester Joseph en zijn vrouw, en is nog maar kort eenentwintig jaar oud. Doorgaans houdt hij zich bezig met het oefenen van zijn militaire vaardigheden met zijn goeie vrienden, maar afgezien daarvan begint hij ernaar te verlangen dat er iets zou gebeuren wat het leven interessanter zou maken. Dan, op een nacht, ontvangt hij een brief met een alarmerende inhoud, die als volgt begint:

"Beste Jethro, Ik wou dat ik je goed nieuws kon sturen, maar helaas lijkt het erop dat gebeurtenissen een kwade keer nemen. We worden bedreigd door een woeste schaduw uit het zuiden. We weten niet precies wat de aard van deze snode schaduw is noch zijn kracht. Maar we weten wel dat andere steden al onder zijn aanvallen zijn bezweken. ..."

Na het lezen van de brief vraagt Jethro zich af waarom die brief speciaal naar hem is gestuurd...

Dit boek voert u mee in de wereld van fantasy met een vertelling die zowel episch als ontroerend is...
Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van Jethro zijn te koop via bol.com.
Naar Bol.com voor:   

 

Links

Impressies:Verwante sites: