Kwaliteit is geen handeling, het is een gewoonte

vlag

Publicaties

Over Feiten en Dingen

boek-coverSamen met Rob Arntz heb ik het Informatie Management Frame uitontwikkeld als raamwerk waarop een goede werkwijze voor informatie-analyse, datamodellering en informatiemanagement kan worden geënt. De gedachten waarop dit raamwerk stoelt zijn terug te voeren op twee quotes uit de literatuur. De eerste is van Ludwig Wittgenstein uit 1923, en de tweede van Gartner (2002). Ik geef beide hier vertaald in het Nederlands weer:

"De wereld is het totaal van alle feiten, niet van dingen. De wereld wordt door de feiten bepaald, en ook doordat het alle feiten zijn. Want het totaal der feiten bepaalt wat het geval is, en daarmee ook alles dat niet het geval is. De feiten in de logische ruimte zijn de wereld. De wereld valt uiteen in feiten."...... "Waarvan men niet spreken kan, daar hoort men in gepast zwijgen aan voorbij te gaan." (Ludwig Wittgenstein, 1923)

"Alle moderne vendor-producten ten spijt blijft het altijd noodzakelijk om een helder – door de eindgebruikers gevalideerd – model te maken van datgene wat de eindgebruikers in hun applicaties willen zien. Alleen vanuit een dergelijk perspectief kan worden gezocht naar een effectieve implementatie van alle daarvoor benodigde gegevenselementen in de uiteindelijk gekozen technische omgeving voor deze applicaties." (Gartner, 2002)

Deze quotes zijn ook de bron geweest voor een aantal artikelen van mijn hand, die eind 2010 in een essay zijn gebundeld en uitgegeven door Array Publications. In 2013 verscheen de Engelse vertaling van dit essay bij Brave New Books. Sinds december 2019 is een (verbeterde) tweede druk van zowel Over Feiten en Dingen (zie hiernaast en fig. 1 en 2 rechtboven) als About Facts and Things (fig. 3 en 4 rechtsboven) te koop via bol.com.

Naar Bol.com voor:   


Andere Publicaties

FV-boek-coverNa de publicatie van Over Feiten en Dingen stuitte ik op een andere zeer toepasselijke quote, die nog bondiger en preciezer weergeeft wat de drijfveer moet zijn voor elke vorm van onderzoek, of het nu gaat om medisch werk, politiewerk, informatie modellering, of enige vorm van vergelijkbaar onderzoek. Deze quote wordt wijdverbreid toegeschreven aan Thomas Fuller, M.D. (1654 – 1734), arts en schrijver van "Gnomologia: Adagies and Proverbs" (1732):

"Get the facts, or the facts will get you. And when you get them, get them right, or they will get you wrong."

Deze quote is dankbaar en met veel plezier ontvangen door de vele cursisten die onze cursussen over Fact Oriented Modeling hebben gevolgd. Hij voert mensen onverwijld in de richting van een gezonde manier van werken bij het vaststellen van welke informatie relevant en nodig is, en welke basale vormen die informatie heeft.
En omdat de praktijk van het dagelijks leven bijna bol staat van schendingen van deze uitspraak, kon het niet uitblijven dat Rob of ik steeds weer redenen genoeg vonden om er columns over te schrijven op onze website. Dit boek is een bundeling van een aantal van deze columns tot 2020. Het is u van harte aanbevolen.
Feiten en Verhalen en Facts and Stories zijn beide te koop bij bol.com.

Naar Bol.com voor:   

Jethro-boek-coverJethro woont op zichzelf in een rustig hoekje van Noord Pijnvoorder Vallen, een veilig en vriendelijk dorp aan de rand van Koning Cydons Rijk. Hij is een jonge krijgsman, grootgebracht door Burgemeester Joseph en zijn vrouw, en is nog maar kort eenentwintig jaar oud. Doorgaans houdt hij zich bezig met het oefenen van zijn militaire vaardigheden met zijn goeie vrienden, maar afgezien daarvan begint hij ernaar te verlangen dat er iets zou gebeuren wat het leven interessanter zou maken. Dan, op een nacht, ontvangt hij een brief met een alarmerende inhoud, die als volgt begint:

"Beste Jethro, Ik wou dat ik je goed nieuws kon sturen, maar helaas lijkt het erop dat gebeurtenissen een kwade keer nemen. We worden bedreigd door een woeste schaduw uit het zuiden. We weten niet precies wat de aard van deze snode schaduw is noch zijn kracht. Maar we weten wel dat andere steden al onder zijn aanvallen zijn bezweken. ..."

Na het lezen van de brief vraagt Jethro zich af waarom die brief speciaal naar hem is gestuurd...

Dit boek voert u mee in de wereld van fantasy met een vertelling die zowel episch als ontroerend is...
Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige versie van Jethro zijn te koop via bol.com.

Naar Bol.com voor:   

BvBmE-boek-coverDit boek geeft de lezer een diepgaande inkijk in standaard en geavanceerde biedtechnieken voor natuurlijk bieden. Het is gaandeweg gegroeid gedurende een groot deel van mijn leven. Het is begonnen in de tijd, dat ik voor diverse partnerships allerlei afspraken op papier zette. Deze werden vaak weer geduldig aangepast op grond van ervaringen met afspraken die niet of niet helemaal voldeden, en aan nieuwe inzichten vanuit de literatuur. De basis van deze ideeën stamt uit de tijd dat ik mijn bridgeactiviteiten mocht delen met de toen nog jonge topbridgers die aan de Vrije Universiteit studeerden.

Tijdens mijn periode in Amerika, waar ik als fysicus aan gerenommeerde laboratoria in Colorado, Nieuw-Mexico, en Indiana werkte, begon ik weer in clubverband te bridgen met Amerikaanse collega’s. Dit leidde onder andere tot het halen van de voorlaatste ronde van het Amerikaans kampioenschap viertallen. Als hobby ging bridge daarna nooit echt uit mijn geest. Ik las met plezier vele jaargangen van “The Bridge World”, het oudste continu gepubliceerde bridgetijdschrift, dat in 1929 door Ely Culbertson werd opgericht. Dit leverde vele nieuwe inzichten en begrip in het spel op, waardoor dit boek niet alleen afspraken en ideeën bevat die ik zelf ooit in de praktijk heb gespeeld, maar ook vele verbeteringen daarvan uit de literatuur en via het gebruik van uitmuntende computerspelprogramma’s.

Bieden volgens Biedermeier met Extensies is te koop bij bol.com en Brave New Books.

Naar Bol.com voor:

BidP1-boek-coverDit boek is een vervolg op het boek "Bieden volgens Biedermeier met Extensies". Biedafspraken moeten geoefend worden, anders raken ze niet ingeslepen. En als ze door oefening zijn ingeslepen, is het de vraag hoe ze standhouden in de harde praktijk van het hele spel. Het boek bevat tien biedwedstrijden elk van tien handen en veertien wedstrijdquizzes elk van twaalf handen, waarmee u de door u geadopteerde biedafspraken samen met uw partner kunt toetsen. Naast het bieden worden ook uw speelvaardigheden getest via vragen, die naar de laatste wedstrijden toe steeds lastiger worden. Vooral de laatste wedstrijd test uw vermogen om moeilijke dwangposities en 'endplays' te voorzien. Zodoende geeft dit boek u en uw partner ruimschoots de kans om uw bridge vaardigheden sterk aan te scherpen.

De 268 handen in dit boek zijn een selectie uit vele biedwedstrijden en wel tweeduizend handen die ik met een bridgeprogramma heb gegenereerd en gespeeld, en die mij boeiend genoeg leken om als testmateriaal voor de biedafspraken en speelsituaties te dienen. Hopelijk beleeft u er evenveel plezier aan als ik heb gehad om de handen te kiezen en tot echte spelsituaties om te smeden.

Bieden volgens Biedermeier met Extensies in de Praktijk is te koop bij bol.com en Brave New Books.

Naar Bol.com voor:

BidP2-boek-coverDit boek is een tweede vervolg op het boek "Bieden volgens Biedermeier met Extensies". Net als zijn voorganger, "Bieden volgens Biedermeier met Extensies in de Praktijk", biedt het de lezer de mogelijkheid zijn biedafspraken samen met zijn partner verder te toetsen, dit keer via tien biedwedstrijden elk van tien handen en tien wedstrijdquizzes elk van twaalf handen. Meer nog dan in zijn voorganger worden naast het bieden ook de speelvaardigheden getest via vragen bij de wedstrijdquizzes, die gaandeweg steeds lastiger worden en veel zullen vergen om de steeds moeilijker wordende dwangposities te voorzien.

De 220 handen in dit boek zijn een mix van zelf gespeelde en computergedeelde handen, handen uit internationale wedstrijden en biedwedstrijden uit Zweden en Amerika. Ook nu hoop ik weer dat u er evenveel plezier aan beleeft als ik bij het selecteren en tot echte spelsituaties omsmeden van al deze handen. Ook in dit boek zijn de handen alle apart opgenomen in twee bijlages, zodat deze met een favoriete partner onbevangen kunnen worden uitgeboden en uitgespeeld.

Bieden volgens Biedermeier met Extensies in de Praktijk 2 is te koop bij bol.com en Brave New Books.

Naar Bol.com voor:

 

Links

Impressies:Verwante sites: